Diagnostikk lungebetennelse


Pneumoni: Røntgenbildet over viser lungebetennelse i den nedre delen av venstre lunge (til høyre i bildet). Hjertet er den store hvite skyggen i midten av bildet, delvis over ryggraden.

Diagnosen baserer seg på typiske symptomer, funn ved undersøkelser og blodprøver. I tillegg er det mulig i visse tilfeller å presist finne ut hvilke mikroorganismer som har gitt infeksjonen. På sykehus kan et røntgenbilde av lungene endelig bekrefte diagnosen, men ofte er ikke røntgen nødvendig. Påvisning av bakterietype er i enkelte tilfeller viktig for å skreddersy behandling med riktig antibiotikum. Ved mistanke om lungebetennelse vil legen stå overfor to valg: Enten kan hun velge å behandle pasienten hjemme med antibiotika, eller så kan hun legge pasienten inn i sykehus for behandling. Det er flere ulike faktorer som påvirker dette valget. Ved lungebetennelse hos barn er det viktig å vurdere allmenntilstand. Rask puls, lavt blodtrykk, høy feber og unormal pustefrekvens trekker i retning av innleggelse. I tillegg er det viktig å ta med alder, risikofaktorer og bosituasjon i betraktningen. En gammel pasient som bor alene kan trenge innleggelse, mens en ung pasient som bor med familien kan ofte observeres hjemme.