Oppsummering lungebetennelse


Nedenfor følger en kort oppsummering av lungebetennelse, som er en av de vanligste lungesykdommer vi har:

 • Risikofaktorer er røyking, enkelte sykdommer, noen medisiner, alkoholisme og alder.
 • Smitter ofte med dråper. Pneumokokker er vanligste bakterie. Man ser ofte at en uskyldig øvre luftveisinfeksjon utvikler seg til lungebetennelse.
 • Mulige symptomer er hoste, grønt oppspytt, feber, smerter i brystet, redusert allmenntilstand, rask puls, rask pustefrekvens og tungpust. Lungebetennelse uten feber er også mulig.
 • Viser et varierende forløp fra lett sykdom til alvorlig forløp.
 • Sykdommen kan skyldes bakterier, virus og sopp. Hvordan behandling legen velger, kommer an på hvilken mikroorganisme som forårsaker sykdommen.
 • Penicillin er mest vanlige behandling.
 • Rikelig væskeinntak, ro og eventuelt sengeleie er viktig.
 • Sykdommen kan forløpe litt annerledes hos barn. Allmenntilstand er svært viktig å vurdere i denne aldersgruppen.
 • Dobbeltsidig lungebetennelse innebærerer at man har infeksjoner i begge lungene.
 • Stille lungebetennelse er lungebetennelse som gir sparsomt med symptomer.
 • Mykoplasma lungebetennelse gir kraftig tørrhoste, lett feber, sår hals og hodepine. Sykdommen gir et mer langtrukket forløp enn lungebetennelse med pneumokokker. Symptomene kan gjerne vedvare i 3-4 uker. Penicillin tar ikke knekken på mycoplasma lungebetennelse. Legene kan gi andre virksomme antibiotika. Erythromycin er et antibiotika som ofte blir skrevet ut.
 • Lungebetennelse heter pneumonia på engelsk.
 • Ta kontakt med lege ved mistanke om lungebetennelse.