Lungebetennelse behandling


Behandling av lungebetennelse varierer med type mikroorganisme som forårsaker sykdommen. Ulike typer bakterier krever ulik behandling. Antibiotika virker mot bakterieinfisert lungebetennelse, og ulike bakterier krever ulike antibiotika. En vanlig lungebetennelse med pneumokokker kan behandles med penicillin. Alvorlighetsgraden avgjør om legene velger å gi penicillintabletter eller penicillin rett inn i blodet. Dersom man er allergisk for penicillin vil legene foreskrive et annet antibiotikum. Enkelte bakterier krever andre antibiotika enn penicillin. Sentralstimulerende hostedempende medisin som cosylan bør unngås. Dette fordi hosterefleksen er viktig for å fjerne slim. Ved virusinfeksjoner finnes ingen behandling mot selve viruset, men legene kan behandle med væske og gi annen stabiliserende terapi.

Generelt er det viktig at pasientene får i seg nok væske. Dersom man behandles hjemme er det viktig å drikke godt. Dette trenger ikke være varm drikke. På sykehus kan det bli aktuelt å få væske rett inn i blodet. Personer med lungebetennelse bør holde seg i ro, og være sengeliggende dersom man er medtatt. Paracet kan dempe høy feber. For pasienter som har problemer med mye slim kan slimløsende midler og lungefysioterapi forebygge infeksjoner. Røykeslutt er også isolert sett er viktig tiltak for å forebygge sykdommen.