Lungebetennelse barn


Lungebetennelse kan utvikle seg til å bli en farlig tilstand hos barn. Barn vaksineres i dag rutinemessig ved 3, 6 og 12 måneders alder med pneumokokkvaksine. Vaksinen virker altså mot pneumokokker, som er en bakterie som kan gi lungebetennelse. Enkelte sykdommer disponerer barn for lungebetennelse. Viktig her er enkelte nevrologiske sykdommer, sykdommer i immunapparatet, enkelte lungesykdommer, cystisk fibrose og alvorlig premature barn med lungedefekter.

Symptomer og tegn som man ofte ser ved lungebetennelse hos barn er høy feber, rask puls, rask pustefrekvens, hoste og slapphet. Spisevegring og magesmerter kan også være tegn på lungebetennelse. Legen vil ved undersøkelse observere barnet, og være opptatt av barnets allmenntilstand. Videre vil hun undersøke om barnet er dehydrert; det vil si at barnet har fått for lite væske. Legen vil også lytte til barnets lunger med stetoskop som på bildet over. Hun vil også se etter tegn til pustevansker som dirrende nesevinger, blåaktige lepper og inndragning av ribben når barnet puster. Pustefrekvensen til barnet er viktig å vurdere. Et  røntgenbilde kan også være nødvendig ved behandlingssvikt, eller dersom det er tvil om diagnosen.

Lungebetennelse kan være farlig for barn, og følgende barn må på sykehus:

  • Medtatte barn
  • spedbarn inntil 6 måneder
  • nyfødte
  • ved tegn til alvorlig pustebesvær
  • dersom lungebetennelse er et resultat av en kronisk sykdom eller ved tvil om diagnosen.

Barn vil få behandling med antibiotika ved mistanke om lungebetennelse som skyldes bakterier. Ta kontakt med lege dersom du tror at ditt barn kan ha lungebetennelse.