Symptomer på lungebetennelse


Lungebetennelse kan gi alt fra lette til alvorlige symptomer. Legen vil spørre om pasienten har hatt en lett infeksjon i luftveiene. Hoste, gjerne med grønnlig oppspytt, er vanlige symptomer på lungebetennelse. Grønlig oppspytt indikerer infeksjon med pneumokokker, som er den vanligste bakterien. Blodig oppspytt kan også forekomme. Feber og redusert allmenntilstand er typiske symptomer på lungebetennelse. Hos eldre kan sykdommen ledsages av en akutt forvirringstilstand som kalles delir. Dersom infeksjonen sprer seg til lungehinnen kan sykdommen gi smerter i brystet som pasienten kan lokalisere.

Ved en legeundersøkelse inngår det å lytte på lungene med stetoskop. Mange med lungebetennelse har unormale lyder ved undersøkelse som surkling. Tungpust er et vanlig symptom. Legen vil vurdere graden av dette når hun vurderer sykehusinnleggelse. Blodforgiftning er en alvorlig komplikasjon. Ved tegn til dette vil pasienten bli innlagt for behandling med væske og antibiotika i sykehus. Legen vil måle blodtrykk, puls, pustefrekvens og oksygenmetning i blodet ved tegn til alvorlig lungebetennelse. Lavt blodtrykk, høy puls, høy pustefrekvens og lav oksygenmetning i blodet er alle alvorlige funn som kan tyde på blodforgiftning. På legekontoret kan man få målt C-reaktivt protein (CRP) og hvite blodlegemer. CRP og hvite blodlegemer blir forhøyet ved lungebetennelse. Røntgenbilde av lungene kan bekrefte lungebetennelse. På sykehus kan legene undersøke oksygeninnholdet i blodet, overvåke pasienten nøyaktig, undersøke blodet for bakterier og finne ut hvilke mikroorganismer som har gitt sykdommen.

Andre alvorlige lungesykdommer: se kikhoste.no