Risiko lungebetennelse


Nedenfor finner du ulike grupper som har økt risiko for å få lungebetennelse:

  • Friske som har pådratt  lette luftveisinfeksjoner, bihulebetennelse og bronkitt har økt risiko for å utvikle lungebetennelse.
  • Røyking synes å være en viktig risikofaktor. Røykere får mer slim i luftrørene på grunn av betennelse, og kvitter seg dårligere med dette enn ikke-røykere. Dette danner grobunn for bakterier.
  • Alkoholikere, eldre mennesker, slagpasienter og hjertesyke har nedsatt hosterefleks. Hoste fjerner slim i de små luftveiene, og mangel på denne forsvarsmekanismen gjør disse gruppene mer mottakelig for lungebetennelse.
  • Pasienter med KOLS har økt risiko for lungebetennelse på grunn av slimdannelse i luftveiene. Forverring av KOLS ved lungebetennelse er en vanlig årsak til innleggelse i norske sykehus.
  • Pasienter som bruker steroider, cellegift eller har immunsykdommer har økt risiko for lungebetennelse.
  • Pasienter med nevrologiske sykdommer som ALS, MS og ryggmargskade har økt risiko for lungebetennelse. I sent stadium av ALS og MS kan lungebetennelse ende med dødelig utfall.


  •