Smitte lungebetennelse


Hvor utsatt man er for å bli smittet kommer an på forsvarsmekanismene hver enkelt person har mot lungebetennelse, hygiene og type mikroorganisme. Det er viktig å understreke at man kan ha stor risiko for å bli smittet av en person med lungebetennelse, uten selv å få lungebetennelse. Et eksempel på dette kan være en gammel svekket person som smitter en frisk person med influensa. Den gamle personen har dårlig immunapparat og får derfor lungebetennelse, mens den friske blir influensasyk uten å utvikle lungebetennelse.

Lungebetennelse smitter ved dråper eller sjeldnere ved at bakterier i blodbanen infiserer lungene. Dersom man er helt frisk, og er nøye med god hygiene etter å ha vært i kontakt med en syk person, er smitterisikoen for å få lungebetennelse stort sett lav.

Grupper som har økt risiko for å bli smittet er spedbarn, gamle, alkoholikere, rusmisbrukere, kreftpasienter som får cellegift, pasienter som behandles med medisiner som demper immunapparatet og personer som ligger på sykehus.

Tips for å ikke smitte eller bli smittet:

  • Hold for munnen ved hoste.
  • Vask hendene regelmessig.
  • Kreftpasienter må isoleres når benmargen er slått ut av cellegift.
  • Pasienter som får immundempende behandlig bør være forsiktig med å oppholde seg i nærheten av pasienter med lungebetennelse. Hold nyfødte borte fra syke.